Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Về quê

Nhớ tìm về lại tuổi thơ
Ta đem tóc bạc nhuộm cho lại mầu
Tự lòng ta hỏi vì đâu
"Một trăm cái tội, bắc cầu về quê"
Vẫn là vạt cỏ ven đê
Vẫn xanh từ thuở người đi lâu rồi

Có gì lưu luyến quê ơi!
Mà ta sắp một kiếp người đi qua
Ta ăn một bữa quê nhà
Bát canh xuông, với quả cả mà vui
Người quê chia ngọt sẻ bùi
Gần nhau tình nghĩa, ngậm ngùi khi xa
Về quê ta chẳng còn nhà
Anh em ly biệt, mẹ cha đi rồi
Ta tìm về thuở nằm nôi
Thẫn thờ nhìn đám mây trôi ngang trời.


 3/2006

0 nhận xét:

Đăng nhận xét